Turniej 2 (11.05.2016)

UWAGA: Z powodu dużej dysproporcji w liczbie grających w grupach 19,1-27,0 oraz 27,1-54,0 zakres handicapów w grupach został zmieniony. W pierwszym turnieju w grupie 19,1-27,0 zagrało 22 zawodników a w grupie 27,1-54,0 tylko 3.

Nowe grupy to 19,1-24,0 oraz 24,1-54,0.